Home  |  Support  |  Contact  |   Türkçe Total Visitors Since 1997:

KURAN-I KERİM DİNLE


 KURAN-I KERİM DİNLEYİN-OKUYUN 
• Arapça Yazılış ve
  Arapça Okunuşu
• Türkçe harfli Arapça Yazılış,
  Arapça Okunuşu.
• Diyanet Meali ve
  Arapça Okunuşu.
• Elmalılı H.Yazır Meali ve
  Türkçe Okunuşu.
• Suat Yıldırım Meali ve
  Türkçe Okunuşu


(KOREAN) QURAN
자비로우시고 자애로우신 하나님의 이름으로
NO SURA NAME READ LISTEN DOWNLOAD RECOMMEND
1 개경장   
2 암소   
3 이므란의 가족   
4 여성   
5 식탁   
6 가축   
7 높이   
8 전리품   
9 후회   
10 요나   
11 후드   
12 요셉   
13 천둥   
14 이브라힘   
15 히즈르   
16 꿀벌   
17 승천   
18 동굴   
19 마리아   
20 따하   
21 예언자   
22 순례   
23 믿는 사람들   
24   
25 분별   
26 시인들   
27 개미   
28 이야기들   
29 거미   
30 로움   
31 루끄만   
32 부복   
33 연합   
34 싸바아   
35 창조주   
36 야씬   
37 사파트   
38 사드   
39 군집   
40 가피르   
41 푸실라트   
42 상호혭의   
43 장식   
44 연기   
45 무릎을꿇어   
46 아흐까프   
47 무함마드   
48 승리   
49 방들   
50 까 프   
51 움직이는 바람   
52 산을   
53 보상은   
54 달의   
55 은혜로운   
56 불가픽한 사건   
57   
58 변론   
59 집합되어 추방되   
60 시험받고 조사받는 여성   
61 전쟁의 대열   
62 모이는 것 또는 금요예배   
63 위선자들   
64 잃은 것과 얻은 것   
65 이혼   
66 단절   
67 다스리고 소유 한다는   
68 연필, 펜   
69 실제   
70 승천의 길   
71 노아   
72   
73 망투속에 싸여진   
74 무다씨르   
75 부활의   
76 인간   
77 파견된 것들   
78 소식   
79 끌어가는   
80 찌푸리시고   
81 은폐   
82 갈라지고   
83 속이는 자들   
84 산산히 갈라지니   
85 별들의 궤도   
86 찾도록 하여 주는 별들이   
87 가장 위에 계시는   
88 가쉬야   
89 새벽의 여명기   
90 도읍   
91 태양과   
92   
93 아침을   
94 샤 르 흐   
95 무화과   
96 한방울의 정액   
97 거룩한 방에   
98 의로운 자들   
99 대지가 심하게 진동을 하며   
100 질주   
101 무서운 재앙들   
102 축적한 것   
103 세월을   
104 중상모략하는 자에   
105 코끼리   
106 꾸라이쉬   
107 필요로 하는 사람들   
108 카우싸르   
109 불신자들   
110 원조로   
111 불지옥으   
112 유일신론   
113 동녘   
114 인류의   

© Copyright 1997 - 2007 TheHolyQuran.org. TheHolyQuran.org is a subsidiary of İnternet Holding A.Ş.
eXTReMe Tracker