Home  |  Support  |  Contact  |   Türkçe Total Visitors Since 1997:

KURAN-I KERİM DİNLE


 KURAN-I KERİM DİNLEYİN-OKUYUN 
• Arapça Yazılış ve
  Arapça Okunuşu
• Türkçe harfli Arapça Yazılış,
  Arapça Okunuşu.
• Diyanet Meali ve
  Arapça Okunuşu.
• Elmalılı H.Yazır Meali ve
  Türkçe Okunuşu.
• Suat Yıldırım Meali ve
  Türkçe Okunuşu


(BOSNIAN) QURAN
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
NO SURA NAME READ LISTEN DOWNLOAD RECOMMEND
1 Al-Fâtihah   
2 Al-Baqarah   
3 Âl-'Imrân   
4 An-Nisâ'   
5 Al-Mâ'idah   
6 Al-An'âm   
7 Al-A'râf   
8 Al-Anfâl   
9 At-Taubah   
10 Yûnus   
11 Hûd   
12 Yûsuf   
13 Ar-Ra'd   
14 Ibrahîm   
15 Al-Hijr   
16 An-Nahl   
17 Al-Isrâ'   
18 Al-Kahf   
19 Maryam   
20 Tâ-­Hâ.   
21 Al-Anbiyâ'   
22 Al-Hajj   
23 Al-Mu'minûn   
24 An-Nûr   
25 Al-Furqân   
26 Ash-Shu'arâ'   
27 An-Naml   
28 Al-Qasas   
29 Al-'Ankabût   
30 Ar­-Rûm   
31 Luqmân   
32 As­-Sajdah   
33 Al­-Ahzâb   
34 Saba'   
35 Fâtir or Al­Malâ'ikah   
36 Yâ-­Sîn   
37 As-Sâffât   
38 Sâd   
39 Az-Zumar   
40 Ghâfir   
41 Fussilat   
42 Ash-Shûra   
43 Az-Zukhruf   
44 Ad-Dukhân   
45 Al-Jâthiya   
46 Al-Ahqâf   
47 Muhammad or Al-Qitâl   
48 Al-Fath   
49 Al-Hujurât   
50 Qâf   
51 Az-Zâriyât   
52 At-Tûr   
53 An-Najm   
54 Al-Qamar   
55 Ar-Rahmân   
56 Al-Wâqi'ah   
57 Al-Hadîd   
58 Al-Mujâdilah   
59 Al-Hashr   
60 Al-Mumtahinah   
61 As-Saff   
62 Al-Jumu'ah   
63 Al-Munafiqûn   
64 At-Tabagun   
65 At-Talâq   
66 At-Tahrîm   
67 Al-Mulk   
68 Al-Qalam   
69 Al-Hâqqah   
70 Al-Ma'ârij   
71 Nûh   
72 Al-Jinn   
73 Al-Muzzammil   
74 Al-Muddaththir   
75 Al-Qiyâmah   
76 Al-Insân or Ad-Dahr   
77 Al-Mursalât   
78 An-Naba'   
79 An-Nazi'ât   
80 'Abasa   
81 At-Takwîr   
82 Al-Infitâr   
83 Al-Mutaffifîn   
84 Al-Inshiqâq   
85 Al-Burûj   
86 At-Târiq   
87 Al-A'lâ   
88 Al-Ghâshiyah   
89 Al-Fajr   
90 Al-Balad   
91 Ash-Shams   
92 Al-Lail   
93 Ad-Duha   
94 Ash-Sharh   
95 At-Tin   
96 Al-'Alaq   
97 Al-Qadr   
98 Al-Baiyinah   
99 Az-Zalzalah   
100 Al-'Adiyât   
101 Al-Qâri'ah   
102 At-Takâthur   
103 Al-'Asr   
104 Al-Humazah   
105 Al-Fîl   
106 Quraish   
107 Al-Mâ'ûn   
108 Al-Kauthar   
109 Al-Kâfirûn   
110 An-Nasr   
111 Al-Masad   
112 Al-Ikhlâs or At-Tauhîd   
113 Al-Falaq   
114 An-Nâs   

© Copyright 1997 - 2007 TheHolyQuran.org. TheHolyQuran.org is a subsidiary of İnternet Holding A.Ş.
eXTReMe Tracker