Meal Seç / Sure Seç

(DUTCH) QURAN
101 - De Dag van Oproering (Al-Qaariah)
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
        
1. De ramp.
2. Wat is de ramp?
3. En wat weet gij (er van) wat de ramp is?
4. Een Dag waarop de mensen als motten verstrooid zullen zijn.
5. En de bergen als gekaarde wol
6. Dan zal hij, wiens schalen zwaar zijn,
7. Een aangenaam leven genieten.
8. Doch hij, wiens schalen licht zijn,
9. Zijn toevlucht zal Hawi'jah zijn.
10. En gij weet niet, wat dit is.
11. Het is een laaiend Vuur.