(AZERBAIJANI) QURAN
105 - əl-Fil
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
        
əl-Fil (Fil) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)
1. (Ya Peyğəmbər!) Məgər Rəbbinin fil sahiblərinə (Kə'bəni dağıtmaq üçün fillərlə Məkkənin üstünə gələn həbəş ordusuna) nələr etdiyini görmədinmi?!
2. Məgər (Rəbbin) onların hiyləsini boşa çıxartmadımı?!
3. Onların üstünə qatar-qatar quşlar (əbabil quşları) göndərdi.
4. (O quşlar) onlara bişmiş gildən düzəlmiş (möhkəm xırda) daşlar atırdı.
5. (Rəbbin) onları (həşərat tərəfindən) yeyilmiş əkin yarpağına (saman çöpünə) döndərdi!