(SWAHILI) QURAN
114 - ANNAS
KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU.
        
1. Sema: Ninajikinga kwa Mola Mlezi wa wanaadamu,
2. Mfalme wa wanaadamu,
3. Mungu wa wanaadamu,
4. Na shari ya wasiwasi wa Shetani, Khannas,
5. Anaye tia wasiwasi katika vifua vya watu,
6. Kutokana na majini na wanaadamu.