(ALBENIAN) QURAN
106 - Kurejsh
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
        
1. Për hirë të garantimit që e gëzojnë kurejshitët!
2. Garantimin e udhëtimit të tyre të lirë dimërit dhe verës!
3. Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie,
4. I cili i ushqeu pas urisë dhe i siguroi prej çdo frike!