Home  |  Support  |  Contact  |   Türkçe Total Visitors Since 1997:

KURAN-I KERİM DİNLE


 KURAN-I KERİM DİNLEYİN-OKUYUN 
• Arapça Yazılış ve
  Arapça Okunuşu
• Türkçe harfli Arapça Yazılış,
  Arapça Okunuşu.
• Diyanet Meali ve
  Arapça Okunuşu.
• Elmalılı H.Yazır Meali ve
  Türkçe Okunuşu.
• Suat Yıldırım Meali ve
  Türkçe Okunuşu


(DUTCH) QURAN
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
NO SURA NAME READ LISTEN DOWNLOAD RECOMMEND
1 Het Begin (Al-Faatihah)   
2 De Koe (Al-Baqarah)   
3 Het Huis van Imraan (Al-Imraan)   
4 De Vrouwen (An-Nisa)   
5 Het Tafel (Al-Maidah)   
6 Het Vee (Al-An'aam)   
7 De Verheven Plaatsen (Al-Aa'raaf)   
8 De Oorlogsbuit (Al-An'faal)   
9 Berouw (At-Taubah)   
10 Jonas (Joenos)   
11 Hoed   
12 Jozef (Joesof)   
13 De Donder (Ar-Ra'd)   
14 Abraham (Ibrahiem)   
15 Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr)   
16 De Bij (An-Nahl)   
17 De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van Isral   
18 De Spelonk (Al-Kahf)   
19 Maria   
20 Taa Haa   
21 De Profeten (Al-Anmbi'jaa)   
22 De Pilgrimstocht (Al-Hadj)   
23 De Gelovigen (Al-Mominoen)   
24 Het Licht (An-Noer)   
25 Het Criterion (Al-Forqaan)   
26 De Dichters (Asj-Sjoaraa)   
27 De Mieren (An-Naml)   
28 De Vertelling (Al-Qasas)   
29 De Spin (Al-Ankaboet)   
30 De Romeinen (Ar-Roem)   
31 De Wijzen (Loqmaan)   
32 De Aanbidding (As-Sadjdah)   
33 De Confreranten (Al-Ahzaab)   
34 De Stad van Saba (Saba)   
35 De Schepper (Faatir)   
36 Jaa Sien   
37 Zij die in de Rangen behoren (As-Saaffaat)   
38 Saad   
39 De Groupen (Az-Zomar)   
40 De Gelovige (Al-Momin)   
41 Fussilat.   
42 De Consultatie (Asj-Sjoera)   
43 Gouden Juwelen (Az-Zochrof)   
44 De Rook (Ad-Dochaan)   
45 Het Knielen (Al-Djaasi'jah)   
46 Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf)   
47 Mohammed   
48 Overwinning (Al-Fat'h)   
49 De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat)   
50 Qaaf   
51 De Winden die verspreiden (Az-Zaari'jaat)   
52 De Berg (At-Toer)   
53 De Ster (An-Nadjm)   
54 De Maan (Al-Qamar)   
55 De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan)   
56 De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah)   
57 Het Ijzer (Al-Hadied)   
58 De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah)   
59 De Bijeenkomst (Al-Hasjr)   
60 AL - De Vrouw die Ondervraagt zal worden   
61 De Strijdplaats (As-Saff)   
62 De Vrijdag (Bijeenkomst) (Al-Djomo'ah)   
63 De Huichelaars (Al-Monaafiqoen)   
64 Beider Verlies en Winst (At-Taghaabon)   
65 De Scheiding (At-Talaaq)   
66 Denkende dat iets Verboden is (At-Tahriem)   
67 De Dominie (Al-Molk)   
68 De Pen (Al-Qalam)   
69 De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah)   
70 De Manieren van Ascentie (Al-Ma'aaridj)   
71 Noach (Noeh)   
72 De Djinn (Al-Djinn)   
73 Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil)   
74 Iemand die Gebundeld is (Al-Moddassir)   
75 De Resurrectie (Al-Qi'jaamah)   
76 De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan)   
77 Zij Die Gezonden Waren (Al-Morsalaat)   
78 Het Nieuws (An-Naba)   
79 An-Naziaat   
80 Hij Fronsde (Abasa)   
81 Het Opvouwen (At-Takwier)   
82 Het Klievende (Al-Infitaar)   
83 Daden in fraude (Al-Motaffifeen)   
84 De Splijting (Al-Insjiqaaq)   
85 De Tekens van de Zodiak (Al-Boroej)   
86 De Nachtelijke Bezoeker (At-Taariq)   
87 De Allehoogste (Al-Ala)   
88 Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah )   
89 De Dageraad (Al-Fadjr)   
90 De Stad (Al-Balad)   
91 De Zon (Asj-Sjams)   
92 De Nacht (Al-Lail)   
93 De Glorieuze Ochtend (Ad-Dhohaa)   
94 De Expansie (Asj-Sjarh)   
95 De Vijg (At-Tien)   
96 Het Geronnen Bloed (Al-Alaq)   
97 De Waardevolle Nacht (Al-Qadr)   
98 Het Uitsluitende Bewijs (Al-Bajjinah)   
99 Het Geschudek (Az-Zalzalah)   
100 Zij Die Rennen (Al-Aadi'jaat)   
101 De Dag van Oproering (Al-Qaariah)   
102 Opstapelen (At-Takaasor)   
103 De Tijd door de Tijden (Al-Asr)   
104 De Schandaal Verspreider (Al-Homazah)   
105 De Olifant (Al-Fiel)   
106 Qoraisj   
107 De Noden van Buren (Al-Maa'oen)   
108 Overvloed (Al-Kausar)   
109 De Ongelovigen (Al-Kaafiroen)   
110 De Overwinning (An-Nasr)   
111 De Palmvezel, De Vlam (Al-Masad, Al-Lahab)   
112 Zuiverheid van Geloof (Al-Ichlaas)   
113 De Dauw (Al-Falaq)   
114 De Mensheid (An-Naas)   

© Copyright 1997 - 2007 TheHolyQuran.org. TheHolyQuran.org is a subsidiary of İnternet Holding A.Ş.
eXTReMe Tracker